Management

Hon. Z. M. ThakurHon. Z. M. Thakur
Chairman
Y & M Anjuman Khairul Islam, Mumbai
Hon. Hani Ahmed FaridHon. Hani Ahmed Farid
Gen. Secretary
Y & M Anjuman Khairul Islam, Mumbai

 

 

Hon. Dr. M. Hanif Lakkdawala

Hon. Dr. M. Hanif Lakkdawala
Trustee & PIMSE Committee Chairman
Y & M Anjuman Khairul Islam, Mumbai

Hon. Mirza Salat Baig

Hon. Mirza Salat Baig
Trustee
Y & M Anjuman Khairul Islam, Mumbai